NIEUWS

Stoom centraal op Pumps & Valves Antwerpen

03-06-2024

Energik organiseerde op 21 maart 2024 een ontbijtseminar over stoom gedurende de beurs Pumps & Valves/Maintenance (Antwerpen) in samenwerking met organisator Easyfairs.

Dr.ir. Marnix Van Belleghem van Belgian Boiler Company NV hield een lezing over de elektrische stoomketel als duurzaam alternatief voor gasgestookte varianten.

Erik Van der Auwera, zelfstandig agent voor Blok Gouda, hield daarna een uiteenzetting over het belang van goed onderhouden en correct gemonteerde condenspotten, immers een van de grootste stoomlekken.

Uitreiking award Energy Manager of the Year 2023

06-02-2024

Op donderdag 1 februari 2024 werd de Energy Manager of the Year-award uitgereikt.
Dit event was dit jaar gekoppeld aan de viering van 40 jaar ENERGIK vzw.

Energik wil, in samenwerking met Howest Hogeschool en AP Hogeschool, de aandacht vestigen op de toekomstige professionals binnen de domeinen milieu en energie. Bedrijven, organisaties en hun energiemanagers worden in de spotlight gezet voor hun gerealiseerde projecten.

Kennis- en netwerkplatform voor de industriële energietransitie

28-03-2023

Door de energiecrisis en een sterk toenemend bewustzijn over de klimaatopwarming beseffen alsmaar meer industriële bedrijven dat ze best zo snel en goed mogelijk inzetten op de energietransitie. Voor het vinden van de geschikte partners en het delen van kennis kunnen ze alvast steunen op de Vlaamse vereniging voor energie- en milieutechnologie.

Mee vorm geven aan de energietransitie

27-03-2023

Terwijl de energieprijzen de pan uit swingen, wordt de wereld ook geconfronteerd met een stevige klimaatopwarming.
Voor industriële bedrijven vormt dit een dubbele uitdaging en zij begrijpen dan ook dat ze, samen met de rest van de wereld, moeten inzetten op een energietransitie.
De VZW Energik kan daarbij helpen.

Industriële proceswarmte: de shift richting duurzaam is ingezet

27-10-2022

De aanscherping van de Europese klimaatdoelstelling en de hoge gasprijzen brengen de omslag naar duurzame warmte in de industrie in een stroomversnelling. De studiedag over de warmtewende in de industrie die Warmtenetwerk Vlaanderen, Energik en Flux50 op 20 oktober organiseerden in Antwerpen werd dan ook druk bijgewoond. Onze conclusie? Door zelf opgewekte warmte slim te (her)gebruiken en partnerships aan te gaan met andere bedrijven kan al veel geld en CO2 worden bespaard.

Energik bekroont energiemanagers van het jaar

21-10-2022

Op donderdag 20 oktober 2022, tijdens een slotshow aansluitend op “Warmtewende voor de industrie”, werd voor de vijfde keer de Energy Manager of the Year - award uitgereikt. Dit jaar viel die eer te beurt aan Wim Dedeurwaerder van de FOD Defensie. De student aan de Howest Senne Vanderplaetse werd uitgeroepen tot Junior Energy Manager.

Uitreiking van de Energy Manager of the Year-award

20-10-2021

Op woensdag 20 oktober 2021 werd voor de vierde maal de Energy Manager of the Year-award uitgereikt. Dit event was deze keer gekoppeld aan de jaarlijkse Energik-Stoomtechniekdag.

Energiebeheer wordt een steeds belangrijker aandachtspunt in het bedrijfsleven. Niet alleen zijn ondernemingen bewuster bezig met duurzaamheid en klimaatuitstoot, ook vanuit kostenoverwegingen gaat veel meer aandacht naar energiemanagement.

European Energy Manager Training

17-09-2021

Amelior, een vormings- en consultancybedrijf organiseert de opleiding Energiemanager - European Energy Manager Training met  de boodschap "Breng een bewustwording van integrale energiezorg teweeg binnen uw organisatie"
De eerstvolgende opleiding bestaat uit 20 sessies en gaat door vanaf dinsdag 12 oktober 2021

Duo Carrefour worden eerste Energiemanagers van het jaar

26-10-2018

Op donderdag 25 oktober werden Patricia Van Malderen en Jan Geeraerts van Carrefour uitgeroepen tot de eerste Energiemanagers van het Jaar. Howest-student Arne Seurinck werd dan weer Junior Energiemanager van het Jaar. De titels zijn een gemeenschappelijk initiatief van Energik en Vlaanderens twee energiemanagementopleidingen van Howest en Artesis Plantijn-hogeschool Antwerpen

Energiemanagers van het jaar 2017

21-10-2017

PERSBERICHT: Jelle Milbou en Asha Vanderbauwhede uitgeroepen tot eerste Junior Energy Managers of The Year

Artikel Elektrotechnisch Ingenieur over Promotiedag Duurzame Verlichting 2016

05-10-2016

In bijlage kan u het artikel lezen dat verscheen in het magazine Elektrotechnisch Ingenieur over de Promotiedag Duurzame Verlichting 2016.

Promotiedag Duurzame Verlichting 2016

13-03-2016

Op donderdag 12 mei 2016 organiseren Groen Licht Vlaanderen en Energik vzw de 10de editie van de enige Vlaamse licht-studiedag:
‘Promotiedag Duurzame Verlichting’.