Kick-off platform Energiezorg in de industrie​

INHOUD
Het platform energiezorg moet een breed samengesteld platform worden, dat het gebruik van fossiele energie en de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen door het stimuleren van de implementaties van energiezorgsystemen bij industriële bedrijven in het Vlaanderen.

In 2012 stelde de Europese Commissie de Europese Energie Efficiëntie Richtlijn (EED) vast, met verregaande consequenties voor het bedrijfsleven.
Deze richtlijn en het recente klimaatakkoord van Parijs zijn dé drivers van de hedendaagse bedrijfsvoering: energiereductie, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, stijging van het aandeel hernieuwbare energie, verhoging van de energie-efficiëntie en dat allemaal gestructureerd aanpakken via een energiezorg- of energiemanagementsysteem.

Het energiezorg-initiatief van ENERGIK moet industriële bedrijven samen brengen, onder meer voor kennisopbouw en –uitwisseling en het uitbrengen van standpunten naar diverse overheden en de relevante maatschappelijke groepen.
De thema’s waarrond we werken zijn :
 • Opzetten van een energiezorgsysteem
 • De rol van de energiemanager
 • Meetsystemen voor energieverbruik
 • Software voor energiemonitoring en analyse
 • Succesfactoren voor het ontwikkelen van een goed draagvlak bij de implementatie
Volgende federaties hebben hun medewerking toegezegd: Agoria, Essenscia, VOKA.Voor dit opzet kunnen wij rekenen op de medewerking van het kabinet van de Vlaamse minister van Energie Tommelein, in het kader van de actie “STROOMVERSNELLING” en van het VEA.

De inhoudelijke coördinatie gebeurt door prof. Lieven Vandevelde van UGent, als voorzitter van het platform en het geheel wordt aangestuurd door het bestuur van Energik.

Volgende partijen kunnen zich lid maken :
 • Fabrikanten en leveranciers van componenten
 • Ingenieursbureaus
 • Adviesbureau’s
 • kenniscentra en onderwijsinstellingen
 • EBO-bedrijven en Grote Ondernemingen
 • Federaties

PROGRAMMA​
15.30 – 16.00 uur: Ontvangst met koffie.

16.00 – 16.30 uur: Beleid en wetgeving in het kader van de energie audits EED, relatie Vlarem. Stand
van zaken ingediende energieaudits grote ondernemingen door de heer Joris Recko,
beleidsmedewerker Vlaamse overheid.

16.30 – 17.00 uur: EED energie-audits na de deadline : status – ontwikkelingen – ervaringen door
Patrick Verdonck, Antea Group.

17.00 – 18.25 uur: Ervaringen uit de industrie met EED en energiebeheersmaatregelen. Welke
uitdagingen zien de energiemanagers:
 • EED en energie management in de semiconductor industrie door de heer Jan Liefooghe, Tractebel.
 • Ervaring uit de chemische industrie, case Prayon door mevrouw Valerie De Groote, Indea.
 • Ervaring uit de voedingssector door de heren Frank Koninckx en Rien De Koster, Kovia
 • Stappenplan energiemanagement voor de industrie door de heer Marcel Laes, Cimpro

18.25 – 18.40 uur: Lancering platform E-management en -zorg.
Een lerend netwerk! door Prof. Lieven Van de Velde.

18.40 – 20.00 uur: Netwerkmoment


PRESENTATIES
img1

img2

img3

img4

img5

img6