Koeling om geld te verdienen en uw duurzaamheidsambities te realiseren!

25-01-2023
image_large2


Het aandeel van de kosten voor proceskoeling in de energiefactuur van bedrijven is in vele gevallen belangrijk en neemt spectaculair toe. De milieubelastende koelinstallaties worden sinds de jaren negentig stelselmatig teruggeschroefd.

Koeling bevindt zich hierdoor in een voortdurend transformatieproces: het KOEL-platform heeft als doel de state-of-the-art van koeling te schetsen, een aantal nieuwe ontwikkelingen voor te stellen, op te volgen en te implementeren.

Het event heeft plaats gevonden op woensdag 25 januari 2024 in het Huis van de Bouw te Gent.


PROGRAMMA

14u30: Ontvangst met koffie.

15u00-15u05Verwelkoming door prof. Steven Lecompte.

15u05-15u30Monitoring, afstelling en onderhoud industriële koelinstallaties door mevrouw An Beazar, Enprove.
Waarom een koelsysteem opvolgen? Kosten-baten? Welke KPI’s worden idealiter opgevolgd, en welke meetapparatuur is daarvoor nodig? Hoe weet je of een machine aan vernieuwing toe is?
Hoe weet je of de machine moet bijgestuurd worden? Of is er sowieso een slechte match tussen koelvraag en -aanbod?
Cruciale onderhoudsstappen en hoe kan je opvolgen wanneer ze nodig zijn?

15u30-16u00Stappenplan tot optimalisatie van een industriële koelinstallatie door de heer Martijn Rayen, Encon.
Bij het ontwerp van een industriële koelinstallatie of bij het zoeken naar optimalisaties aan een bestaande koelinstallatie zijn er veel technische parameters om rekening mee te houden.

Topics die hierbij aan bod komen:
  • Zoeken naar optimalisaties met impact op dimensionering
  • Uitputten alternatieve koelmogelijkheden
  • Optimaal ontwerp koelcentrale
  • Gratis bijproducten inzetten: restwarmte

16u00-16u30Industriële koelwatersystemen door de heer Jonathan Orbie, Sweco.
Industriële koelwatersystemen blijken al te vaak een onderbelichte utility waar nog een beduidend energiebesparingspotentieel ligt weggelegd. Bovendien vormt koeling vaak een zorgpunt op operationeel vlak doordat de beschikbare koelcapaciteit niet altijd lijkt te volstaan. Enkele industriële cases worden toegelicht (oa Vynova in Tessenderlo) waar in navolging van een quick-scan een grondige energiestudie werd uitgevoerd op basis van elektrische, hydraulische en thermische meetcampagnes en analyses. Dit resulteerde in significante reducties in operationele kosten alsook in cost avoidance door vermeden investeringen in nieuwe koelequipment.

16u30 - 17u00: Koffiepauze.

17u00 - 17u30De energiefactuur weegt momenteel zwaar op de bedrijfsbudgetten door de heer Patrick Steurbaut, Fluvius.
De overheid en de netbeheerders hebben een aantal steunmaatregelen en premies ter beschikking voor investeringen die een vermindering van het energieverbruik tot gevolg hebben. Fluvius zal de aangeboden diensten, maatregelen en tegemoetkomingen tijdens deze infosessie duidelijk uiteenzetten. De bedoeling is een klaar beeld te schetsen van de subsidie- en steunmogelijkheden in Vlaanderen. Wie komt in aanmerking? Wat mag gecumuleerd worden? Welke premies bestaan er?

17u30 - 17u45Nieuwjaarswensen door de heer Kris Michiels, voorzitter ENERGIK.

17u45 - 19u00Netwerkevent en nieuwjaarsreceptie.


EVENT
presentatie 1
presentatie 2


presentatie 3
presentatie 4

presentatie 5
presentatie 6

presentatie 7

PRESENTATIESShare us