Wie met koeling werkt, wordt lid van het KOELPLATFORM!​

Kick-off meeting met super interessante informatie.

cropped-banner-emoty_orig

De vraag naar koeling wordt in de toekomst steeds belangrijker in een residentiële context en in industriële installaties. Dit geeft aanleiding tot nieuwe uitdagingen op vlak van energie en milieu. Deze uitdagingen vertalen zich in nieuwe technologische ontwikkelingen die ook de kosten effectiviteit moet garanderen. Met de oprichting van het KOELPLATFORM willen we de belanghebbenden uit de sector (aanbieders, studiebureaus, wetenschappelijke instellingen en gebruikers van koelinstallaties) samenbrengen om ervaringen, kennis en expertise uit te wisselen. De kick-off van het KOELPLATFORM onderschrijft onze visie op deze samenwerking. We starten met een uiteenzetting rond de Vlaamse regelgeving betreffende koelmiddelen en waterbehandeling. Daarna gaan we dieper in op een onderbelicht gegeven van koelinstallaties: de watervoorbehandeling. Hierna worden nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek rond koelcycli voorgesteld. Als laatste wordt een casestudie gepresenteerd waarbij dieper wordt ingegaan op onder andere natuurlijke koelmiddelen. We hopen dat hierbij uw interesse aangewakkerd is en dat we u mogen verwelkomen op dit event.

2005329-uitnodiging2_orig

PROGRAMMA

15.30-16.00 uur: Ontvangst met koffie.

16.00-16.10 uur: Verwelkoming Energik door de heer Jozef De Borger.

16.10-16.40 uur: Algemene situering van het Koelplatfrom door de heer Steven Lecompte, Prof UGent.

16.40-17.10 uur: Het Vlaams energie- en klimaatbeleid (focus koeling) door de heer Tomas Velghe, Teamverantwoordelijke Klimaat - Departement omgeving, afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie.

17.10-17.40 uur: Technologische ontwikkelingen op vlak van koeling door de heer Steven Lecompte, Prof UGent.

17.40-18.10 uur: De noodzaak van waterbehandeling bij de verschillende type koelinstallaties door de heer Christophe Vandenkerchove, Lubron Belgium.
  • benodigde watervoorbehandeling
  • bescherming koelinstallaties tegen kalk -en corrosieproblemen
  • legionella beheer van verschillende koelinstallaties
  • waterbesparend maatregelen.
18.10-18.40 uur: Carrefour Koksijde - Full CO2 oplossing door de heer Jan Geeraerts, Manager Technisch Studiebureel Transvers en de heer Frederik Delaere, Specialist commerciële koeling, Carrefour Belgium.
geen gasaansluiting aanwezig: warmte - koeling en warmwater werken op de CO2 koelinstallatie via warmterecuperatie
Breeam Very Good new Building en Excellent Building in use
in 2016 de meest moderne winkel binnen de Carrefour Group.

18.40-19.00 uur: Vraagstelling en planning / werking Koelplatform.

​19.00-19.30 uur: Netwerkmoment gekoppeld aan een receptie.

2005329-uitnodiging3_orig


PRESENTATIES