Internet of Energy

21-02-2019
De Belgische netbeheerders Elia, Fluvius, ORES, Sibelga en Resa hebben vandaag (21 februari 2019) het IO.Energy project (Internet of Energy) gelanceerd. Dit gebeurt in samenwerking met de bedrijfswereld, onderzoeksinstellingen en overheidsdiensten. IO.Energy is een uniek Belgisch pioniersproject dat door uitwisseling van data tussen alle actoren op de energiemarkt, de ontwikkeling van nieuwe diensten mogelijk wil maken. De eindgebruiker staat hierin centraal. Dankzij een digitaal communicatieplatform kan hij z’n productie- en consumptiegedrag aanpassen aan de noden van het moment. Door bijvoorbeeld het verbruik op piekmomenten te vermijden, zal de consument zijn energiefactuur kunnen optimaliseren. Tegelijk wordt het elektriciteitssysteem zo efficiënter en duurzamer.

Het flexibel omspringen met productie en consumptie wordt steeds belangrijker in een hernieuwbare wereld waar het aanbod aan wind- en zonne-energie voortdurend varieert. Door de veranderende context van de energietransitie, wordt het voor de netbeheerders steeds uitdagender om de balans te handhaven tussen vraag en aanbod en congesties op de netten te beheren.

Via een gezamenlijk initiatief willen de netbeheerders die uitdagingen ombuigen naar opportuniteiten. Dat lukt enkel door een brede coalitie van bedrijven en organisaties op te zetten die via samenwerking nieuwe diensten opzetten die tegemoetkomen aan de verwachtingen van de consument.

In een digitaal tijdperk met nieuwe technologische innovaties zal de eindgebruiker zo meer keuzemogelijkheden hebben om in te spelen op interessante prijsprikkels of zijn comfortniveau zelf te sturen.

Meer info op ecosystem.ioenergy.eu.