Flux 50 ondersteunt het Moonshot programma

28-03-2019
Flux50, de clustervereniging van 142 energie-gerelateerde ondernemingen, zal als actieve partner mee het nieuwe ‘moonshot’ programma, gelanceerd door minister Muyters, dragen: een innovatieprogramma van 400 miljoen euro om in te zetten op beloftevolle technologische innovatie gebaseerd op basisonderzoek met als ambitie een belangrijke bijdrage te leveren aan een CO2-neutraal Vlaanderen tegen 2050 en met deze technologieën de wereld te veroveren.

Dergelijke doorbraken vergen een intense samenwerking, tussen sectoren en tussen kennisinstellingen en bedrijven. De synergie tussen energie en industrie is evident: geen industrie zonder energie, geen energie zonder industrie.

Voor meer informatie: frederik.loeckx@flux50.com 
Tel +32 485 801 252
Directeur Flux50.