Cool and Comfort Conferences. Save the date !

16-06-2019
Het programma van Cool & Comfort Conferences is gekend en te raadplegen op www.coolandcomfort.be.

Het evenement op 7 en 8 november in Technopolis (Mechelen) richt zich tot installateurs HVAC & R, industrie, consultancy, EPB – verslaggevers en architecten.

Het programma wil met technische uiteenzettingen en case – studies gegeven door neutrale instanties de klemtoon leggen op content en netwerking. De beide dagen verlopen in de vorm van parallelsessies. U stelt dus zelf uw congres-dag samen.

Tijdens de pauzes en de lunch, alsook op het netwerkmoment achteraf is er ruimschoots tijd om met de verschillende sponsors van gedachten te wisselen. Iedere sponsor heeft een identieke representatiestand in het cateringgedeelte.

Wie aan het congres wenst deel te nemen kan zich vanaf eind augustus aanmelden via www.coolandcomfort.be/conferences.