Uitreiking award Energy Manager of the Year 2023

06-02-2024

ENERGIK is een neutrale organisatie met als doel de industrie te ondersteunen in de transitie van conventionele naar duurzame energie.
Ondanks grote inspanningen is er steeds meer druk van zowel de overheid als de publieke opinie om de CO2 uitstoot nog verder te reduceren en de klimaatdoelstellingen te behalen. Dit kan alleen door nog meer in te zetten op energiebesparing en de overschakeling van klassieke naar duurzame energiebronnen. ENERGIK is in zijn activiteiten mee geëvolueerd van een rationeel energiegebruik naar een CO2 neutraal energielandschap.

 

BACHELER: JUNIOR EMY 2023

Energik wil, in samenwerking met Howest Hogeschool en AP Hogeschool, de aandacht vestigen op de toekomstige professionals binnen de domeinen milieu en energie. De bachelors zullen weldra in het werkveld op zoek gaan naar duurzame oplossingen voor energie-problemen die zij voorgeschoteld zullen krijgen.

Xander1
Xander2

Wie is Xander Eeckhout:
Als pas afgestudeerde bachelor in het Energiemanagement aan Howest in Kortrijk, vervult Xander Eeckhout sinds september 2023 de rol van Projectleider Duurzaamheid bij Willy Naessens Group. Zijn verantwoordelijkheid omvat het initiëren en begeleiden van duurzaamheidsprojecten binnen de organisatie. Zijn keuze voor deze richting en functie komt voort uit zijn sterke overtuiging van het belang van duurzaamheid.
Naast het professionele is Xander leider bij KSA Izegem en houdt hij van reizen.

Voorstelling werk:
Xander voerde onderzoek uit naar het potentieel van energiereductie via thermische energierecuperatie ter ondersteuning van de transitie naar CO2-neutraliteit ten behoeve van de Vandemoortele-site in Izegem.
In zijn bachelorproef wordt in detail een praktische aanpak toegelicht en berekent hij de potentiële energiebesparing bij implementatie op de Izegem-site.
Na grondig onderzoek van alle processen en energiestromen op de site, bepaalde hij het thermisch vermogen aan de hand van temperatuur- en debietmetingen.
Door het uitwerken van visualisaties via Python-rasterdiagrammen en pinch analyse-SW schept hij hierbij inzicht in stroomtemperaturen en vermogensverdeling.
Het  verbinden van verschillende stromen met warmtewisselaars en warmtepompen blijkt haalbaar, aldus Xander, resulterend in een energiebesparing van 80%.
Door gebruik te maken van het koelmiddel NH3 wordt er eveneens een grote hoeveelheid stikstof in gebonden toestand vastgehouden, wat maatschappelijk ook een actuele meerwaarde betekent.
Deze bevindingen beantwoordden de vraag van bachelorproef, met een succesvolle impact op het toekomstige energieverbruik, en bijgevolg een beter economisch rendement van de site en een algemeen verhoogde duurzaamheid op het niveau van CO2-reductie en N2-beheer voor ons allen.

Beoordeling:
Xander Eeckhout brengt een sterke presentatie met een economische en financiële analyse, die direct toepasbaar is. Hij heeft heel inspanning moeten doen om het proces te observeren, te leren, te analyseren en er voorstellen voor uit te werken. Vandemoortele-site in Izegem kent ook moeilijke processen.

 

ENERGY MANAGER OF THE YEAR 2023

Bedrijven, organisaties en hun energiemanagers worden in de spotlight gezet voor hun gerealiseerde projecten die bijgedragen hebben tot:

  • een verhoogde energie-efficiëntie
  • de realisatie van de klimaatdoelstellingen
  • het energietransitietraject
  • een inspiratiebron voor andere bedrijven.

 

Fod. Defensie - Jens Van Gyseghem.

Een belangrijk element dat garandeert dat Defensie een relevante veiligheidsactor blijft in een volatiele omgeving, is de mate waarin de organisatie in staat is om zich continu aan te passen aan deze veiligheidsomgeving. Daarbij hoort ook het bepalen van een langetermijndoelstelling in het kader van energiebeleid.
Met de realisatie van de koppeling van de marinekazerne te Oostende aan het stadswarmtenet realiseert Defensie de eerste CO2-neutrale kazerne. Deze omschakeling van een klassieke, energieverslindende en milieuvervuilende manier van verwarmen naar een efficiënt CO2-neutraal warmtenet vereist heel wat studie- en rekenwerk. De investering is de tastbare realisering van de energietransitie die zich binnen Defensie ontvouwt.

Dominique1
Winnaar Dominique Hamerlinck Alpro
Dominique1

Wie is Dominique Hamerlinck:
Dominique Hamerlinck is burgerlijk ingenieur, afgestudeerd aan de Universiteit Gent. Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan in een studiebureau waar hij verantwoordelijk was voor energie en utilities, met een focus op energie-auditing en engineering, voornamelijk voor de farmaceutische sector. Sinds 2008 werkt Dominique Hamerlinck bij Alpro als energiemanager. In deze rol is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie en het implementeren van de roadmap op het gebied van energie.

Voorstelling werk:
Het Power2Heat-project van Alpro en Burgercoöperatie Beauvent op de productiesite in Wevelgem resulteert in aanzienlijke CO2-besparingen. Met 8500 betrokken burgers die aandelen kochten, toont het project een gemeenschapsgerichte benadering van duurzaamheid. De veelzijdige energiecentrale produceert elektriciteit, stoom en warm water, waarbij 10% van de brandstof uit lokaal biogas wordt gewonnen. Innovatief gebruik van elektrische hybride stoomketels zorgt voor flexibele inzet bij overvloedige hernieuwbare energie, en de automatische aanpassing aan vraag en aanbod draagt bij aan een efficiënte energietransitie. Het project benadrukt het belang van slimme toepassingen van hernieuwbare energie voor duurzame voedselproductie.

 

Beoordeling:
Dominique Hamerlinck zijn dossier is zeer sterk op basis van:

  • volledige energie scope: stoom, warm water, koeling, perslucht, climatisatie, CIP technologie, etc …
  • conceptueel innovatief en uniek in industrie en Danone groep: flexibele energieproductie in functie van marktparameters
  • state of the art geïnstalleerde technieken (oa. elektrische stoomopwekking) en eigen ontwikkeling van regeltechnische knowhow
  • sterke financiële optimalisatie (intern> < extern kapitaal)

 

Rol van Beauvent

Beauvent is een Belgische burgercoöperatie die projecten rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie ontwikkelt. Bijna 9000 burgers investeerden de voorbije jaren 18 miljoen euro in de coöperatie waarmee zonneprojecten, windturbines, WKK-installaties en warmtenetten gerealiseerd worden.
Beauvent zet maatschappelijk rendement voorop en hecht daarom een groot belang aan informatiedeling en educatie. Tientallen jongeren komen jaarlijks de installaties van Beauvent bezoeken. Het is dan ook een logische keuze om ook op academisch vlak een maatschappelijke rol te spelen. Beauvent reikt daarom graag de prijs uit voor de ‘Young Energy Manager of the Year’ met een waarde van € 1000 (in de vorm van 4 Beauvent aandelen).Share us