STOOM UIT ZONNESTRALEN

18-01-2023
Zonnecaptatie


Op 18 januari organiseerde ENERGIK en het Stoomplatform een bezoek aan de Azteq Concentrated Solar Power (CSP) installatie op de site van ADPO te Antwerpen.

De installatie levert met haar 1100 m² een vermogen van zo’n 500 kW. Deze installatie is een van de eerste in België en heeft daarmee bewezen dat ook in onze streken CSP waardevol is als duurzame manier om warmte op te wekken.

45 deelnemers bezochten de installatie, met bijhorende duiding van Azteq.
Het bezoek werd gevolgd door een presentatie van dhr. Hannes Laget over andere manieren om van zonne-energie gebruik te maken voor stoom- of warmteopwekking.
Vervolgens sloot prof. Michel De Paepe, voorzitter van het Stoomplatform, af met een samenvattend overzicht van andere mogelijkheden om op een CO2-neutrale manier stoom of warmte op te wekken.

Dit zal in 2023 de focus zijn van de evenementen van het Stoomplatform. Zo wordt er op 1 februari 2023 een discussie georganiseerd waar zowel stoomverdelers als -gebruikers in debat kunnen gaan over hun visie omtrent duurzame stoomopwekking.

Voor meer info hierover kan u dhr. Jozef De Borger contacteren (jozef.deborger@energik.be).

EVENT
presentatie1
presentatie2
presentatie3
presentatie4

 

PRESENTATIESShare us