Nabeschouwing Klimaattop Parijs

02-03-2016
Waar konden we beter een causerie over de Klimaattop van Parijs organiseren dan in het Huis van de Toekomst in Vilvoorde? Inderdaad een mooi kader om ook over de toekomst van het Klimaat te discussiëren.

Niet minder dan Ivo Belet, lid van de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement, Karel Debeuf, Raadgever Klimaat, Lucht en Hinder van het Kabinet van Vlaams minister Joke Schauvliege en Els Brouwers, hoofd Energie & Klimaat van de bedrijfsfederatie van de chemische industrie Essenscia, onderhielden ons over de totstandkoming van de Klimaattop en wat de top voor ons te betekenen heeft.

Achteraf was er nog de mogelijkheid om de sprekers persoonlijk aan te spreken of onder mekaar te discussiëren over hoe ieder van ons de resultaten van de top in de eigen werksfeer kan integreren.

De aanbevelingen, resultaten en beslissingen van de Klimaattop zullen door onze technologiebedrijven, zowel aanbieders als gebruikers, in de volgende maanden en jaren ongetwijfeld nog verder worden opgevolgd.

3463110_orig

6160081_orig