Vacature Energiedeskundige - Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

10-03-2016
AP of Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, staat ook voor Antwerpen en Provincie, Artistiek en Professioneel, Ambitieus en Passioneel, … AP is een hogeschool met zo’n 10.000 studenten, 23 professionele bachelor- en 8 artistieke opleidingen, verdeeld over 4 departementen en 2 schools of arts. In de AP Hogeschool staat de student centraal en is persoonlijke begeleiding zeer belangrijk. AP wordt gekenmerkt door eenheid in verscheidenheid. Een hogeschool met een grote kruisbestuiving en interdisciplinariteit. Een hogeschool waar iedereen - medewerkers en studenten - kansen krijgt te groeien en te bloeien en te bouwen aan zichzelf. Een hogeschool met vertrouwen en respect voor ieder individu. Meer dan 1 400 personeelsleden verwezenlijken dagelijks deze opdracht. Voor het onderwijzend personeel zijn we op zoek naar een (m/v):

Situering van de functie
WT-OP-vac16-06 BIS - energiedeskundige LED - 40 %
Functie: energiedeskundige LED Departement: Departement Wetenschap en Techniek Opleiding: Elektromechanica en Energiemanagement Tewerkstelling: statutair (tijdelijk vacant) Volume: 40 % - opdeelbaar (met een minimum van 20%) Ingangsdatum tewerkstelling: 25 maart 2016 of aansluitend Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen Vacature: externe vacature

Functieomschrijving
Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.
Als energiedeskundige LED zorg je voornamelijk voor:
 • het bezoeken en adviseren van KMO's en bedrijven in het kader van het LED-project (Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra, zie www.lednetwerk.be);
 • de competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);
 • het verzorgen van infoactiviteiten;
 • het actief zoeken naar contacten in het kader van onderzoeksprojecten;
 • het initiëren of uitwerken van onderzoeksprojecten;
 • de uitvoering van projecten voor externe opdrachtgevers;
 • de navorming verzorgen in het kader van posthogeschoolvorming;
 • de deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdrachten en aan o.a. vak- en opleidingsgerichte vergaderingen.

​Profiel
 • Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur industriële wetenschappen: elektromechanica.
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.
 • Je hebt minimum 5 jaar ervaring in het werkveld, bij voorkeur in een technisch studiebureau of auditkantoor.
 • Je beschikt over een uitgebreid professioneel netwerk.
 • Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.
 • Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

AP Hogeschool Antwerpen
 • Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.
 • Je bent een enthousiaste medewerker.
 • Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.
 • Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.
 • Je werkt planmatig en resultaatgericht.
 • Je hebt kennis van de opleidingen elektromechanica en energiemanagement.
 • Je hebt sterke commerciële skills, en werkt klantgericht.

Wij bieden
 • Je ontvangt een loon op basis van barema 502. (http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/huidig/barema.asp?nr=502&benoeming=tijdelijk)
 • Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.
 • Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,15 euro/km.
 • Je wordt tijdelijk aangesteld in een statutair vacant ambt m.i.v. 25 maart 2016 of aansluitend tot 18 september 2016, met mogelijke hernieuwing van aanstelling na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen .
 • Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen.
 • Een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen vanzelfsprekend zijn.
 • Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Kandidaatstelling
Wijze van solliciteren Tot en met 20 maart 2016 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.

Selectieprocedure
De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding
De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten. http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Codex-Hoger-Onderwijs-v4-februari-2015.pdf

Bijkomende inlichtingen
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Amedee Beylemans, opleidingshoofd (03 220 55 61), amedee.beylemans@ap.be of Bart Vanbrabant, opleidingshoofd (03 220 56 61), bart.vanbrabant@ap.be.

Heb je vragen over de selectieprocedure of over administratieve aspecten van de functie,
dan contacteer je Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29): hrm@ap.be.

Te noteren
Kandideren tot: 20/03/2016
Selectie op CV: 21/03/2016
Interview (vanaf): 22/03/2016