Overleg over de vaststelling van de onrendabele toppen (OT) en de bandingfactor (Bf) voor groene stroom‐ en WKK‐projecten.

25-05-2016
​Het Vlaams Energieagentschap (VEA) opende eind mei 2016 een nieuwe ronde van het stakeholderoverleg over de onrendabele toppen (OT) en de bandingfactor (Bf) voor groene stroom‐ en WKK‐projecten.

De onrendabele toppen en bandingfactor zijn belangrijk voor het vaststellen van de minimumsteun voor groenestroom- en WKK-projecten.

Het ontwerprapport berekent voor alle representatieve projectcategorieën de OT en Bf voor projecten met een startdatum vanaf 1/1/2017.

Belangstellenden kunnen hun opmerkingen op (deel 1 van) het ontwerprapport uiterlijk op vrijdag 10 juni 2016 bezorgen aan:

Vlaams Energieagentschap
t.a.v. Luc Peeters
Koning Albert II‐laan 20, bus 17
1000 Brussel

Reageren kan ook via energie@vlaanderen.be, met als onderwerp “Reactie ontwerprapport OT & Bf 2016 (deel 1)”

Er wordt wel gevraagd om altijd het door VEA aangeleverde sjabloon te gebruiken en alle opmerkingen goed te onderbouwen via bvb. facturen, referentiebronnen, (transparante) berekeningen...