Nabeschouwing Promotiedag Duurzame Verlichting

02-06-2016
9463646_orig

Beste partner Groen Licht Vlaanderen 2020,

U of een collega was aanwezig op de Promotiedag Duurzame Verlichting 2016 die doorging op 12 mei in LAMOT Mechelen; waarvoor dank.
De foto toont van het eerste publieke optreden van viceminister-president en minister van energie Bart Tommelein, die we hierbij zeker ook willen bedanken voor zijn aanwezigheid. Hieronder kan u zijn speech en zijn ontegensprekelijke interesse voor de verlichtingssector in Vlaanderen er nog eens op nalezen.

Speech Minister Tomelein

​​​Dames en heren,

Ik wil jullie bedanken voor de uitnodiging. Ik ben blij vandaag aanwezig te mogen zijn op de 10 de Lichtdag. Eén van mijn eerste publieke optredens als nieuwe Vlaamse minister van energie .
Tijdens deze jubileumeditie staat duurzame verlichting centraal. Het past volledig in de evolutie naar een rationeler gebruik van energie. Een evolutie die net zo dringend en noodzakelijk is als de omslag naar groene energie. Als liberaal ben ik een vooruitgangsoptimist en geloof ik heel sterk in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Daarom ben ik ook enorm geboeid door energie-efficiëntie. Het is een prioriteit van de Vlaamse Regering voor de volgende jaren.
Verstandiger omgaan met energie doet niet alleen onze energiefactuur minder snel oplopen. Energie-efficiëntie van onze gebouwen, is ook een absolute noodzaak om onze klimaat- en energiedoelstellingen te realiseren.
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat duurzamer energieverbruik de aandacht van velen heeft gewekt. Niet alleen de Vlaamse Regering maar ook bedrijven en gezinnen krijgen steeds meer aandacht voor energie-efficiëntie. Energiebesparende renovaties zitten in de lift. In 2015 werden in Vlaanderen 12 procent meer premies toegekend voor ingrepen in woningen vergeleken met 2014. Vooral de premies voor warmtepompen, dakisolatie, vloerisolatie en spouwmuurisolatie kennen een steeds groter succes. Deze ingrepen zorgen niet alleen voor een lagere energiefactuur maar ook een verhoogd wooncomfort.
Toch is de kentering nog niet helemaal ingezet. Vlaanderen renoveert, maar niet snel genoeg. Zo beschikt 18 procent van de woningen in Vlaanderen nog steeds niet over dakisolatie. Er zijn extra stimulansen nodig om zowel bedrijven als particulieren helemaal over de brug te krijgen. Om ervoor te zorgen dat zij hun toekomstplannen versneld uitvoeren.
Daarom hebben we begin maart een voorstel tot modernisering van de energiepremies goedgekeurd, en dit vanaf 1 januari 2017. Energie-efficiëntie is pas echt realiseerbaar wanneer verschillende maatregelen in combinatie met elkaar worden uitgevoerd. Een totaalpakket dus. Ik wil hier ver in gaan. Iedereen wint met een energiezuinige woning.
Ook onze bedrijven wil ik bijkomende impulsen geven. En dat is nodig. KMO’s en winkeliers gaan vandaag nog te veel voorbij aan het idee dat ze hogere winsten kunnen boeken door energiebesparing in hun gebouwen. 33 procent van de KMO’s is zich niet bewust van de energiekosten. Nochtans besteedt 40 procent van de KMO’s meer dan 5 procent vanhun omzet aan de energiefactuur.
Voor de bedrijven die wel kiezen voor energiebesparende investeringen gebeurt de financiering in 75 procent van de gevallen met eigen middelen. Dit terwijl de obstakels voor het uitvoeren van energiebesparende renovatie net vaak in het financiële zitten:
- Een te lange terugverdientijd
- Omdat men de beschikbare financiële middelen voorandere doeleinden wil inzetten
- Of gewoon een gebrek aan financiële middelen
Om energie-efficiëntie bij bedrijven te stimuleren, wil ik in detoekomst bijvoorbeeld het ESCO-fonds inzetten. Voor wie niet vertrouwd is met ESCO: ESCO staat voor Energy Service Company.

Een ESCO-bedrijf voert een energieproject in een bedrijf uit, en financiert die investering ook zelf. Door deze investering daalt het energieverbruik drastisch, en daardoor ook de energiefactuur. Met de opbrengsten uit die besparing betaalt het bedrijf in kwestie af aan het ESCO-bedrijf.
Daarom is het uitwerken van een ESCO-fonds een goede oplossing. Dit moet winkeliers en zelfstandigen de mogelijkheid geven die investering wel te doen en kadert in ons groter verhaal rond energie-efficiëntie, de onzichtbare energie.

Dames en heren,
Vorige week heb ik gezinnen, bedrijven én overheden opgeroepen om opnieuw in zonnepanelen te investeren. Zeker de overheid moet hier het goede voorbeeld geven. Er is nog veel potentieel. Waarom plaatsen we geen zonnepanelen op de daken van onze scholen, stadhuizen, sociale woningen en kazernes?
Het is belangrijk dat we het vertrouwen in zonnepanelen opnieuw aanzwengelen. Want het blijft een interessante investering, zelfs zonder subsidies. Het brengt meer op dan geld op de spaarrekening te laten staan. Bovendien staat de rente historisch laag en kan je als burger van de Vlaamse overheid een goedkope energielening verkrijgen.
We moeten er wel voor zorgen dat het krijgen van een vergunning veel vlotter verloopt én rechtszekerheid bieden aan de eigenaars van zonnepanelen. Pas dan kunnen de zonnepanelen opnieuw een succes worden en maken we onze huizen en gebouwen energiezuiniger.
Dames en heren,
Voor meer energie-efficiëntie zijn echter niet altijd grote investeringen noodzakelijk. Het zijn soms kleine dingen die we kunnen doen om rationeler met energie om te gaan, bijvoorbeeld via aangepaste, slimme verlichting. Daarom is de Lichtdag zo’n interessant initiatief.
De lichtindustrie is veel innovatiever dan velen denken. Dankzij de technologie zijn de mogelijkheden eindeloos. Ik sta zelf versteld van de vele nieuwe lichtontwikkelingen. Ik denk aan de LED-revolutie en andere innovatieve verlichtingssystemen.
Je kan verdienen met licht. Door het vervangen van oude verlichting door LED-lampen kan je 40 tot 60 procent besparen op de verlichtingskosten. Zo kan je tot 2.000 euro minder uitgeven aan elektriciteit, jaarlijks. Wisten jullie bijvoorbeeld dat 10 LED’s dezelfde lichtstroom geven als 75 gloeilampen? Het besparingspotentieel is dus groot. Het is belangrijk dat we het bewustzijn bij iedereen vergroten.
KMO’s en zelfstandigen kunnen een premie aanvragen bij de netbeheerder voor het energiezuinig aanpassen van de verlichting. Maar ook voor een energiebesparend project na een energieaudit of energiestudie kunnen premies worden aangevraagd.
Dames en heren, Ik ben in de politiek gestapt om dingen te veranderen. Dat heb ik geprobeerd als staatssecretaris en dat ben ik ook van plan als Vlaams viceminister-president. Binnen elk van de bevoegdheden die mij werden toegewezen.
Het is belangrijk dat we snel werk maken van een realistisch maar wel ambitieus energieplan met concrete, haalbare maatregelen. Een energieplan waarmee we ons voorbereiden op de toekomst. Een duurzame toekomst zonder fossiele brandstoffen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen. Als groene liberaal kunnen jullie, kunnen onze kinderen en kleinkinderen op mijn engagement rekenen.
Bedankt.

Aanwezigen op de promotiedag kunnen de andere bijdragen hier teruglezen (toegangscode nodig)