Evaluatie van de sessie van 23 mei 2019 van het Lerend Netwerk Energiemanagement

15-07-2019
Lerend Netwerk Energiemanagement
Evaluatie van de sessie van 23 mei 2019

De tevredenheid is over het algemeen oké, maar er is ruimte voor verbetering. Dit hangt samen met het al dan niet ‘nuttig’ zijn voor het werk. De presentatie van Eastman (echte praktijkgetuigenis) bleek zeer relevant. De presentatie van Marcel Laes bleek iets minder relevant tot niet relevant. De meningen over het theoretisch deel zijn verdeeld.
Op de vraag “Wat is het belangrijkste dat je van dit evenement hebt meegekregen?” kregen we volgende antwoorden (sommige zaken kwamen vaak terug):
 • De aanpak bij Eastman/ Ervaringen van collega's met betrekking tot energiemonitoring (8)
 • Kies voor een pakket meet een hoge graad van automatisatie/er bestaat software die analyses grotendeels automatiseert (2)
 • Realistische visie op de toekomst, vertaalbaar naar toekomstige gebruikers
 • Meet niet teveel, laat het systeem u rapporteren
 • Contacten om praktisch aan de slag te gaan (2)
 • Dat men op voorhand de juiste vragen moet stellen zodat men een systeem koopt waar men later de juiste info kan uit halen. Het doel moet dus duidelijk zijn voor je aan de slag gaat (II)
 • Energie metingen info
 • info omtrent problemen rond de opstart
 • Energiemanagementsoftware is een must, anders is je data niets waard.
 • Dat analyse van de metingen belangrijk is. Dat wij als firma ver staan ivm de metingen, maar de software gedateerd is
 • Eigen analyse van componenten is steeds nodig
 • Metering kan aan low cost, foutzoeken moet op maat en performant, maar hoeft niet overal permanent.
 • Heel algemeen: wat zijn de te volgen pistes bij het "meten is weten"
Suggestie waar we moeten mee rekening houden indien mogelijk:
 • Rondleiding op locatie aansluitend aan de presentaties (lukt bij NMBS)
 • TIMING beter bewaken/vroeger starten
 • Case rond “WKK als capaciteitsuitbreiding van het net (kan dit aan thema bij NMBS gekoppeld worden? Deze suggestie kwam van Jan Coignie)
Share us