Uitnodiging Stoomcursus​

STOOM IN THEORIE EN PRAKTIJK

topimage

In tal van industriële sectoren wordt stoom als warmtedrager voor diverse productieprocessen gebruikt. We denken daarbij aan de chemische sector alsook aan de voedings- en textielindustrie. In een aantal gevallen wordt stoom ook gebruikt voor de mechanische aandrijving van bijvoorbeeld ventilatoren of voor elektriciteitsproductie, al dan niet met warmtekrachtkoppeling.

Bij de toepassing van stoom moet rekening worden gehouden met steeds strengere eisen op het vlak van de veiligheid en de impact op het milieu (afvalwater, emissies of vast afval). Dat vertaalt zich in stijgende investerings- en werkingskosten. Zowel vanuit economisch als milieutechnisch standpunt is een optimale energie-efficiëntie in ieder geval van essentieel belang. Energie is immers een belangrijke kostenpost. De recente schommelingen van de energieprijzen hebben dit effect onderstreept en dit zal in de toekomst ongetwijfeld nog versterkt worden.

Daarom heeft ENERGIK vzw in samenwerking met de Universiteit Gent en met de steun van het VEKA een Platform voor Duurzaam Stoomgebruik opgericht. Het maatschappelijk doel is om duurzaam en efficiënt stoomgebruik te promoten.

Om deze reden wordt in 2022 opnieuw een STOOMCURSUS georganiseerd. Deze opleiding, gegeven door experts, zal gespreid worden over drie lesnamiddagen.

 

Dinsdag 03 mei 2022 – 13u00: Productietechnologie / veiligheid & wetgeving.

Zebrastraat NV in de Zebrastraat 32 te 9000 Gent

  • Sessie 1 (13u00-14u20): Stoomproductie door Prof. Michel De Paepe, UGent
  • Sessie 2 (14u25-15u45): Het ketelhuis door de heer Jonas Deconinck, Deconinck-Wanson
  • Koffiepauze en broodjesmaaltijd
  • Sessie 3 (16u15-17u35): Overzicht van de Belgische en Europese wetgeving, veiligheidsuitrusting van stoomketels door de heer Dennis Baekelmans, AIB-Vinçotte
  • Sessie 4 (17u40-19u00): Veiligheid in stoomnetwerken door de heer Davy Van Paemel, Spirax-Sarco

 

Dinsdag 17 mei 2022 – 13u00: Exploitatie, measuring & monitoring, kostprijsberekening, stoomdistributienet en waterbehandeling.

Zebrastraat NV in de Zebrastraat 32 te 9000 Gent

  • Sessie 1 (13u00-14u20): Stoomdistributie en –verbruik/toepassingen en optimalisatie door de heer Roger Beirnaert, Antea Group
  • Sessie 2 (14u25-15u45): Waterbehandeling: het hoe en waarom? door de heer Christophe Vandenkerchove, Lubron
  • Koffiepauze en broodjesmaaltijd
  • Sessie 3 (16u15-17u45): Measuring, monitoring en energiezorg in stoomsystemen door de heren Jean-Jacques Renaux en Denis Reydams (ketelwater-voorbereiding),  Endress+Hauser
  • Sessie 4 (17u40-19u00): Kostprijsberekening door mevrouw Valérie de Groote, Indea

 

Donderdag 08 september 2022 – 13u00: Bedrijfsbezoek en praktijk dag.

Demonstratie ‘Glazen Stoomsysteem’.
Armstrong Herstal in Parc Industriel des Hauts-Sarts – 2e avenue 4 te 4040 Herstal.

Programma:

13u00-13u30: Bedrijfspresentatie Armstrong International door de heer Bart Van den Brande

13u30-14u00: Waterslag aan de wand + demo glazen buizen

14u00-14u45: Productiebezoek

14u45-15u00: Koffiepauze

15u00-16u00: Theorie condenspotten + praktijk aan de glazen stoomwand

16u00-17u00: Condensaat retour d.m.v. condensaatpomp + praktijk aan de glazen stoomwand

 

Second image

Kostprijs

Dagtarief

Leden Energik - Stoomplatform: 200 €
Niet-leden Energik - Stoomplatform: 300 €

Volledige cursus

Leden Energik - Stoomplatform: 500 €
Niet-leden Energik - Stoomplatform: 750 €


Share us