Postgraduaat Energiemonitoring en Energietransitie​​​

Infosessie op 7 september 2021 - De opleiding start half oktober 2021 en eindigt eind mei 2022

Activiteit

Door de permanente monitoring en analyse van productie en verbruik worden energie sourcing beslissingen aangestuurd, zo streven we naar energetische en economische optima.

Bedrijven en overheden investeren meer en meer in meetinfrastructuur. Dit zijn essentiële bouwstenen om de opstart van Industrie 4.0, de nieuwe data gedreven industriële revolutie, mogelijk te maken.

Meters om energiestromen te registreren zijn vaak de eerste bijkomende meetinfrastructuur waarin bedrijven investeren.

Uiteraard is het meten op zich al een goeie zaak! Vaak ontbreekt echter de kennis en ervaring om die data verder zinvol en efficiënt in de organisatie te gebruiken.

  • Hoe moeten de grote hoeveelheden data verwerkt worden?
  • Hoe kunnen de procesindicatoren die het energieverbruik bepalen relevant toegewezen worden aan de beschikbare energiedata?
  • En hoe kunnen de zo verkregen datasets gebruikt worden voor visualisatie, analyse en besluitvoering?
Dit postgraduaat wil de cursisten de kennis meegeven om data te visualiseren in dashboards om de energietransitie te faciliteren.

 

INTRODUCTIE

Vertrekkend vanuit de bedrijfsstrategie wordt de energiestrategie uitgestippeld. De focus ligt op het definiëren en operationaliseren van KPI’s. Gebouwen, machines en infrastructuur kunnen duurzaam beheerd worden aan de hand van gerichte analyses van beschikbare data. De analyses worden gebruikt om (energie)verbruiken te voorspellen en om de impact van de energie-investeringen en -optimalisaties op te volgen.
Door een continue opvolging kunnen operationele en energieparameters real-time gemonitord worden. Machines en processen werken hierdoor aan optimale rendementen en verbruiken een minimum aan energie. De industriële processen worden duurzamer en de impact op het milieu wordt gereduceerd. Zo streeft de onderneming of organisatie naast een energetisch optimum ook naar economische optima.

Aan de hand van verbruiks- en opbrengstprofielen wordt een voorspelling gemaakt om het bedrijf door de energietransitie te loodsen.

MODULES
  • Energiestrategie (4ECTS)
  • Energiemonitoring en -analyse (5ECTS)
  • Analyse en forecasten van energieverbruik (4ECTS)
  • Energiedashboards (3ECTS)
  • Energietransitie (4ECTS)

OPLEIDINGSBROCHURE: INFO
INSCHRIJVINGEN:
MEER INFO EN INSCHRIJVINGSFORMULIER

Heb je vragen over deze opleiding? Contacteer Tim Vandendriessche
Share us