Stoomcursus 2020 - Corona-Proof​

Onze traditionele driedaagse stoomcursus met geactualiseerde bijdragen.

LOCATIES & DATA

Dinsdag 29 september 2020
Productietechnologie, Veiligheid & Wetgeving​ en Waterbehandeling​

EBRASTRAAT NV
​​Zebrastaat 32
​9000 Gent

Dinsdag 6 oktober 2020
Veiligheid, Exploitatie, ‘Measuring en monitoring’, Kostprijsberekening, Stoomdistributienet

ZEBRASTRAAT NV
​Zeebrastraat 32
9000 Gent

Dinsdag 20 en woensdag 21 oktober
Bedrijfsbezoek Armstrong International en demonstratie van het “glazen stoomsysteem”​

ARMSTRONG HERSTAL
(Parc Industriel des Hauts-Sarts)
Deuxième Avenue 4
4040 Herstal


INTRODUCTIE

In tal van industriële sectoren wordt stoom als warmtedrager voor diverse productieprocessen gebruikt. We denken daarbij aan de chemische sector alsook aan de voedings- en textielindustrie. In een aantal gevallen wordt stoom ook gebruikt voor de mechanische aandrijving van bijvoorbeeld ventilatoren of voor elektriciteitsproductie, al dan niet met warmtekrachtkoppeling.

Bij de toepassing van stoom moet rekening worden gehouden met steeds strengere eisen op het vlak van de veiligheid en de impact op het milieu (afvalwater, emissies of vast afval). Dat vertaalt zich in stijgende investerings- en werkingskosten.

Zowel vanuit economisch als milieutechnisch standpunt is een optimale energie-efficiëntie in ieder geval van essentieel belang. Energie is immers een belangrijke kostenpost. De recente schommelingen van de energieprijzen hebben dit effect onderstreept en dit zal in de toekomst ongetwijfeld nog versterkt worden.

Daarom heeft ENERGIK vzw, in samenwerking met de Universiteit Gent en met de steun van het Vlaams Energieagentschap een Platform voor Duurzaam Stoomgebruik opgericht. Het maatschappelijk doel is om duurzaam en efficiënt stoomgebruik te promoten.

Om deze reden wordt in 2020 opnieuw een STOOMCURSUS georganiseerd. Deze opleiding, gegeven door experts, zal gespreid worden over drie lesnamiddagen.

De lessen zullen doorgaan met in achtneming van alle voorzorgsmaatregelen tegen Corona.
We vragen dan ook met aandrang dat de richtlijnen op de locaties strikt worden nageleefd en dat er voldoende afstand wordt gehouden.


PROGRAMMA

Eerste cursusdag: Dinsdag 29 september 2020
Zebrastraat NV in de Zebrastraat te 9000 Gent

Productietechnologie, Veiligheid en Wetgeving en Waterbehandeling

 • Sessie 1 (13u00-14u30): Stoomproductie, door Prof. Michel De Paepe, UGent
 • Sessie 2 (14u30-16u00): Het ketelhuis, door de heren Marnix Van Belleghem en Deconinck-Wanson
 • Koffiepauze
 • Sessie 3 (16u15-17u45): Overzicht van de Belgische en Europese wetgeving, veiligheidsuitrusting van stoomketels, door de heer Dennis Baekelmans, Vinçotte
 • Broodjesmaaltijd
 • Sessie 4 (18u15-19u45): Waterbehandeling: het hoe en waarom, door de heer Daan Vandeplassche, Hydris Pollet Water Group.
De eerste lesdag zal doorgaan in 2 zalen en dit om de nodige afstand te kunnen garanderen: Panamarenko en Honoré d’ O.
In de ene zaal zal de cursus live te volgen zijn en in de andere zaal via livestream op het scherm.
Voor de pauze zal de ene groep live volgen en de andere op het scherm. Na de pauze wisselen de groepen van lokaal.
Tijdens de pauze zullen de lokalen ontsmet worden.


Tweede cursusdag: Dinsdag 6 oktober 2020
Zebrastraat NV in de Zebrastraat te 9000 Gent

Veiligheid, Exploitatie, 'Measuring en monitoring', Kostprijsberekening, Stoomdistributienet

 • Sessie 1 (13u00-14u30): Veiligheid in stoomnetwerken door de heer Davy Van Paemel, Spirax-Sarco
 • Sessie 2 (14u30-16u00): Kostprijsberekening door mevrouw Valérie de Groote, Indea
 • Koffiepauze
 • Sessie 3 (16u15-17u45): Measuring, monitoring en energiezorg in stoomsystemen door mevrouw Valérie de Groote, Indea
 • Broodjesmaaltijd
 • Sessie 4 (18u15-19u45): Stoomdistributie en –verbruik/toepassingen en optimalisatie door de heer Roger Beirnaert, ANTEA Group
De tweede lesdag gaat door in het auditorium Nick Ervinck.


Derde cursusdag: Dinsdag 20 oktober en woensdag 21 oktober
Armstrong Herstal - Parc Industriel des Hauts-Sarts, Deuxième Avenue 4 te 4040 Herstal

Bedrijfsbezoek aan Armstrong International met demonstratie van een 'Glazen Stoomsysteem'

 • 13u00-13u30: Bedrijfspresentatie Armstrong International door de heer Bart Van den Brande
 • 13u30-14u00: Waterslag aan de wand (demo glazen buizen)
 • 14u00-14u45: Productiebezoek
 • Koffiepauze
 • 15u00-16u00: Theorie condenspotten + praktijk aan de glazen stoomwand
 • 16u00-17u00: Condensaat retour d.m.v. een condensaatpomp + simulatie en praktijk aan de glazen wand.
Het bedrijfsbezoek wordt gespreid over 2 dagen omwille van Corona, waarbij de groepen maximaal uit 15 mensen zullen bestaan. Gelieve uw voorkeur van dag per kerende te melden.


INSCHRIJVEN
DAGTARIEF
 • 200 euro (excl. BTW) voor leden van ENERGIK en Stoomplatform
 • 300 euro (excl. BTW) voor niet-leden van ENERGIK - Stoomplatform
VOLLEDIGE CURSUS :
 • 500 euro (excl. BTW) voor leden van ENERGIK en Stoomplatform
 • 750 euro (excl. BTW) voor niet-leden van ENERGIK -Stoomplatform