Seminarie Comfort en Industriële Koeling​

Derde sessie van Energik Koelplatform

De derde sessie koeling, ingericht door het Energik Koelplatform, ging door op 12 juni van 16u00 tot 19u00 in het Huis van de Bouw, Tramstraat 59 te 9052 Zwijnaarde. Een vierde sessie volgt in het najaar.

De klimaatverandering staat vandaag erg in de belangstelling. Ook bij het bedrijfsleven. Door de jaren heen werden heel wat inspanningen gedaan om zuiniger om te gaan met energie. Kijken we maar naar de stoominstallaties, verwarmingsinstallaties en zeker ook naar nieuwe energiezuinige verlichting.

Er gaat geen dag voorbij of wij worden op wereldschaal geconfronteerd met de gevolgen van de opwarming van de aarde. En het energiegebruik is daar een belangrijke oorzaak van.

Gebruikers van koelinstallaties worden ook nog eens geconfronteerd met de problematiek van de invloed van de koelmiddelen op het milieu. De milieubelastende koelinstallaties worden sinds de jaren negentig stelselmatig teruggeschroefd. De CFK’s zijn verbannen, de HFK's gedeeltelijk, uitgezonderd die met een lage GWP waarde … maar hebben wij al eens stilgestaan bij het energieverbruik van de koelinstallaties?

Het aandeel van de kosten voor comfort-, commerciële- en proceskoeling in de energie­factuur van bedrijven is dikwijls belangrijk en neemt nog geleidelijk toe.

energiemanagement-1200-orig_orig
Als ENERGIK willen wij onze schouders zetten onder een project om de energie- en milieuaspecten van koelinstallaties aan te pakken. Ieder van ons weet dat er nog veel energie verloren gaat, maar welke besparingen gerealiseerd kunnen worden, financieel en ecologisch, daar wordt te weinig over nagedacht.

Om koelgebruikers terdege te informeren over de koelproblematiek en zijn oplossingen hebben wij een ENERGIK KOELPLATFORM opgericht.

​Het KOELPLATFORM heeft als doel de state-of-the-art van koeling te schetsen, een aantal nieuwe ontwikkelingen voor te stellen, op te volgen en te implementeren. Het gaat dus over energie besparen, toepassen van natuurlijk koelmiddelen, NH3, CO2, koudeopslag, free-koeling, rendementsverhoging enz. … M.a.w. alle mogelijke middelen om energie- en milieu-efficiënter te werken.


PROGRAMMA

16.00 - 16.30 uur: Ontvangst met koffie
16.30 - 16.55 uur: “Energiezuinige adiabatische koeling”, door mevrouw Diane Caritat, Microniser.
De Microniser-luchtbevochtiger maakt adiabatische koeling precies en efficiënt mogelijk voor grote luchtvolumes.
16.55 - 17.20 uur: “Magnetische gelagerde HVAC-chillers met marinekwaliteit, gebruik makend van de koelmiddelen R134a, R513A of R1233zd”, door de heer Dirk Goovaerts, Johnson Controls Belgium.
De Rollsroyce’s in de chillerwereld : Ymc² en YZ ,met COP’s die hoger kunnen oplopen dan 40.
Een eindgebruiker komt tevens een uiteenzetting geven over het hoe en het waarom van zijn keuze.
17.20 - 17.45 uur: “Energie besparen door een verhoogde ontdooiëfficiëntie van industriële koelinstallaties", door de heer Bruno Yperman, Danfoss.
In het ontwerp van vele industriële koeltechnische installaties wordt nog te weinig aandacht besteed aan een efficiënte ontdooiing. Een belangrijk deel van het energieverbruik van een koeltechnische installatie (voor temperaturen <+2°C) gaat naar het ontdooien van de verdampers. Het gaat dan om grote koel- en vrieshuizen (evenals invriestunnels) of om semi-industriële toepassingen, o.a. in de voedingsverwerking. Het toepassen van een eenvoudige oplossing kan snel leiden tot een belangrijke energiebesparing.
17.45 - 18.10 uur: "Nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ijswatergroepen", door de heer Jacques Ectors, Daikin
GWP-reductie, nieuwe koelmiddelen R32 en HFO, micro-channel technologie
18.10 - 18.20 uur: "Wie met koeling werkt wordt lid van het Koelplatform" - Opstart van het Koelplatform.
18.20 - 19.00 uur: Netwerkmoment gekoppeld aan een receptie.​


Met de steun van
engie-cofely-web-orig_orig