Comfort & Proceskoeling ​

April 2018

Het aandeel van de kosten voor comfort- en proceskoeling in de energiefactuur van bedrijven is in vele gevallen belangrijk en neemt geleidelijk toe. De milieubelastende koelinstallaties worden sinds de jaren negentig stelselmatig teruggeschroefd.

Aan de koudemiddelen worden steeds strengere eisen opgelegd op het vlak van aantasting van stratosferisch ozon, het broeikaseffect, veiligheid ...

Er worden ook steeds hogere performanties geëist om het energieverbruik en de bijhorende CO2–emissie terug te dringen. Tevens wordt hierbij stelselmatig een hogere bedrijfszekerheid nagestreefd. Een geïntegreerd beheer en onderhoud van de procesinstallaties is dan ook van essentiëel belang.

Koeling bevindt zich hierdoor in een voortdurend transformatieproces. Het Energik-platform KOELING heeft als doel de state-of-the-art van koeling te schetsen, een aantal nieuwe ontwikkelingen voor te stellen, op te volgen en te implementeren.

In het voorjaar van 2018 plannen we twee meetings van het Platform: één in de vooravond van woensdag 18 april in Houthalen-Helchteren en een volgende medio juni in Waterschei, met als toemaatje op 18 april: BEZOEK aan het KOELLABO van de hogeschool UC Leuven-Limburg.​Programma voor 18 april 2018
16.00-17.00 uur:
Bezoek aan het Centrum voor nieuwe energietechnologieën van UC Leuven-Limburg (UCLL) – Centrum-Zuid 2016-3404 te Houthalen-Helchteren.

De doelstelling van het centrum is om via dienstverlening en onderzoek op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van energietechnologieën binnen de koeltechniek met daarbij een duidelijke focus op natuurlijke koelmiddelen. Om daarna deze kennis via vorming en studiedagen te verspreiden naar de studenten en het werkveld. Het labo is uitgerust met diverse koelinstallaties met natuurlijke koelmiddelen, nl.:
  • Een cascadekoelsysteem CO2-NH3
  • Een pompcirculatiesysteem met CO2
  • Een subkritsch CO2 –koelsysteem
  • Een transkritische CO2 condensing-unit voor kleine vriestoepassing
  • Een transkritisch CO2 –boosterkoelsysteem met warmterecuperatie
  • Een integraal transkritisch CO2 –boosterkoelsysteem uitgerust met ejectortechnologie, warmterecuperatie en airconditioning.

17.00-17.15 uur:
Transfer naar Green Ville – Centrum-Zuid 1111 te Houthalen Helchteren.

17.30-18.00 uur:
Regelgeving en beleid rond F-gassen door de heer Sven Claeys, Beleidsmedewerker Klimaat.
Het gebruik van F-gassen als koelmiddel komt onder zware druk te staan. Zowel regelgeving als beleid ontmoedigt het gebruik ervan en legt de uitstoot van deze polluenten aan banden.

18.00-18.20 uur:
HFO’s lange termijn koudemiddel oplossingen voor de koeltechniek door de heer Kurt Vannieuwenhuyze, Account Manager regio Vlaanderen Climalife Dehon.
De gevolgen van de EU F-gas regelgeving op het gebruik van koudemiddelen. Nieuwe HFO’s oplossingen voor de toekomst. Eco-effi ciency : maatregelen van invloed op het milieu bij koelinstallaties. Lekbewaking.

18.20-18.40 uur:
Hoog rendement door de heer Jean-Pierre Perron, Johnson controls.
Warmtepomp vanaf 900KW via absorptie: warmte onttrekken van de schouw om via absorptie om warmte netten te voeden. Koeltoren in serie met centrifugaal koelmachines vanaf 850 kW, de top van energie verlaging.

18.40-19.00 uur:
C02 toepassingen door de heer Robert Breedijk, Benelux Sales Manager Food Retail Danfoss.
Welke mogelijkheden zijn er en welke zijn het meest effi ciënt in onze regio. Getoetst aan enkele praktijk voorbeelden.

19.00 uur:
Afsluitende drink.


Praktische informatie
Datum: Woensdag 18 april 2018
Ontvangst: 16u00
Adres: UCLL Centrum-Zuid 2016-3404 en GreenVille Centrum-Zuid 1111 Houthalen-Helchteren