Algemene vergadering en bezoek aan diepe geothermieproject op balmatt site te mol​

14u - 15u : Algemene Vergadering van de vzw Energik
15u: Bezoek geothermieproject in Mol

Europa en daarmee ook Vlaanderen, hebben duidelijke doelstellingen met betrekking tot hernieuw­bare energie. In de recente politieke discussies blijkt er weinig steun voor grootschalige biomassa en wenst de Vlaamse minister van Energie volop in te zetten op PV-panelen. Maar ook andere bronnen zullen noodzakelijk zijn, zeker als we verder kijken dan 2020.

In het buitenland werd al aangetoond dat diepe geothermie een volwaardige hernieuwbare energie­bron is, die ons zowel warmte als elektriciteit kan leveren, onafhankelijk van de weerscondities.

Om het potentieel voor Vlaanderen aan te tonen, is de onderzoeksinstelling VITO op de Balmatt-site in Mol gestart met een demonstratieproject voor een geothermische centrale. Een eerste boring tot een diepte van 3610 meter toont aan dat er water op voldoende temperatuur (160-180°C) kan opgepompt worden om een warmteproductie van 15-17MW en een elektriciteitsproductie van 1,5 MW mogelijk te maken. Een tweede boring wordt nog dit jaar uitgevoerd, zodat een geothermisch doublet zal gevormd worden met een productie- en injectieput. Bovengronds zal een warmtenet de opgepompte warmte naar de verbruikers sturen en zal VITO een ORC-centrale (Organische Rankine Cyclus) plaatsen om elektriciteit te produceren. Bij positieve resultaten beoogd VITO de oprichting van een warmtebedrijf om gezinnen in Mol gedurende 20 jaar van de nodige warmte te voorzien aan de kostprijs van vandaag.

Met een bezoek aan de Balmatt-site worden we op de hoogte gebracht van de huidige stand van het demonstratieproject, alsook van de toekomstvisie rond de uitrol van geothermie in Vlaanderen:

Zie voor meer info: www.ovam.be/mol-balmatt-site

17u: Receptie

Praktisch
Prijs deelname:
  • Gratis voor leden ENERGIK
  • 50 euro (excl. BTW) voor niet-leden
Inschrijvingen:
Verplicht en enkel online tot 25 mei

Afspraak
Het bezoek start in de lokalen van VITO, ontvangst niet-leden vanaf 14u30.
De leden van Energik worden verwacht vanaf 14u voor deelname aan de Algemene Vergadering

Boeretang 200
2400 Mol
Bereikbaarheid: zie plan