STUDIEDAG WARMTENETTEN​

Heating Cities & Cooling Communities

Het Brussels Gewest heeft in mei 2021 een ordonnantie goedgekeurd over de rol van warmtenetten in de transitie naar CO2-neutrale oplossingen voor verwarming en sanitair warm water. De uitrol van warmtenetten in Brussel is een hele uitdaging, voor concrete antwoorden daarop organiseren EDORA, de federatie voor hernieuwbare energie, Cluster TWEED en Warmtenetwerk Vlaanderen op 21 maart een studiedag.

De studiedag richt de blik op het potentieel, het regelgevend kader en diverse voorbeelden van stedelijke warmtenetten in België, met ook aandacht voor duurzame warmtebronnen, hernieuwbare energiegemeenschappen en micro-warmtenetten. Wij verwachten deelnemers uit diverse doelgroepen: beleidsmakers, professionelen, studiebureaus, projectontwikkelaars, lokale overheden en kenniscentra.

Programma

programma 1


programma 2

MEER INFO EN INSCHRIJVINGSFORMULIER