Energie-efficiëntie in de industrie​

Postacademische opleiding

Energie-efficiëntie in de industrie

Deze opleiding zal u wegwijs maken in de mogelijkheden om de energie-efficiëntie in uw bedrijf te verhogen
.

Energie-efficiëntie op een industriële schaal zal een belangrijke bijdrage moeten leveren en vormt een speerpunt voor de introductie van meer hernieuwbare energie op wereldschaal. Dit houdt echter een mix van technologische aspecten in. Het overzicht bewaren zodat deze inspanningen in een maximaal effect ressorteren, is dan ook heel belangrijk.

Deze opleiding biedt zo’n overzicht aan en zal u wegwijs maken in de mogelijkheden om de energie-efficiëntie in uw bedrijf te verhogen.

Verschillende topics komen aan bod: van warmte en elektrische arbeid, energie opslag en procesregeling en de economische en beleidscontext van energie. Ieder onderwerp start met de fundamentele wetmatigheden om de technische ontwikkelingen te onderbouwen en eindigt met industriële voorbeelden.

Na het volgen van deze opleiding zullen de deelnemers een degelijke basis hebben om de mogelijkheden en haalbaarheid van energie-efficiënte maatregelen te beoordelen.


Voor wie?

Deze opleiding is hoofdzakelijk bedoeld voor energieintensieve bedrijven en zal speciale aandacht besteden aan de mogelijkheden voor energierecuperatie en efficiënt energiegebruik.

De opleiding richt zich specifiek tot iedereen die betrokken is bij energieprojecten en energiebeheer in de industriële context. Naast de procesingenieur denken we hierbij aan energieverantwoordelijken of –coördinatoren, adviesbureaus, auditbureaus, ….

Het niveau van voorkennis is dat van industrieel of burgerlijk ingenieur.


UGent getuigschrift

U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan minstens 3 van de 4 modules (module 0 niet meegerekend) en slaagt voor het bijbehorende examen.

 
Organisatie

Universiteit Gent
UGain (UGent Academie voor Ingenieurs)
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
09 264 55 82

MEER INFO EN INSCHRIJVINGSFORMULIER