Warmtewende voor de industrie - Webinar​

Uw kompas naar innovaties, duurzame warmte, elekrificatie, warmtenetten

cropped-banner-emoty_orig

Het voorzien van duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag. De industrie heeft al aanzienlijke efficiëntie-stappen gezet, maar de klimaatdoelstellingen vergen nog een aanzienlijke bijkomende inspanning. Voor de benutting van residuele ("rest") warmte via warmtenetten zijn er bijvoorbeeld nog heel wat lessen te leren uit de uitrol van lopende projecten.
​
Het gebruik van warmte/koude als flexibele energiebron en slimme sturingen die elektrificatie en warmte koppelen zijn hiervan een voorbeeld. Tegelijk vinden innovaties rond conversie bv. concentrated solar power, ORC, warmtepompen en opslag stilaan hun weg naar de markt.

Tijdens dit webinar kreeg u alvast een voorproefje van de "warmtewende" voor de industrie vanuit concrete projecten in Vlaanderen.

De volgende sprekers kwamen aan bod in twee aparte sessies van een uur:
 • Didier Van Osselaer, Port of Antwerp
 • Koen Vermout, Azteq
 • Patrick Verdonck, Antea
 • Johan Van Bael, Vito/EnergyVille
 • Tom Meeus, schepen leefmilieu en energie Stad Antwerpen
 • Michaël Heiremans, Provincie Oost-Vlaanderen
 • Paul Robbrecht, POM Antwerpen
 • Eric Verdeyen, QPinch


PROGRAMMA

VOORMIDDAG
 • 11.00 u. Setting the scene - Jozef De Borger, Energik
 • 11.10 u. Warmte in de haven van Antwerpen - Didier Van Osselaer, Port of Antwerp
 • 11.20 u. Concentrating Solar Thermal (CST) - Koen Vermout, Azteq
 • 11.30 u. Project Luithagen: haalbaarheidsstudie flexibele warmte - Patrick Verdonck, Antea
 • 11.40 u. Digitalisatie in warmtenetten - Johan Van Bael, Vito/Energyville
 • 11.50 u. Vragen en afsluiting - Guy Vekemans, Flux50 en Jozef De Borger, Energik


NAMIDDAG
 • 13.00 u. Setting the scene - Jozef De Borger, Energik
 • 13.10 u. Warmtevisie voor Stad Antwerpen - Tom Meeuws, schepen van leefmilieu en energie van Stad Antwerpen
 • 13.20 u. De methodiek van de energiemakelaar voor restwarmte - Michaël Heiremans, Prov. Oost-Vlaanderen, projectcoördinator DOEN
 • 13.30 u. Duurzame energie op industrieterreinen: van idee tot praktijk - Paul Robbrecht (POM Antwerpen)
 • 13.40 u. Heat Transformer - Eric Verdeyen, Qpinch
 • 13.50 u. Vragen en afsluiting - Jo Neyens, ODE en Jozef De Borger, Energik