Energiemanagement in transitie​

Derde sessie van het Lerend Netwerk Energiemanagement in Transitie ​Thema: Energiemanagementsoftware

In 2018 zijn we van start gegaan met een lerend netwerk met tal van opportuniteiten voor uw bedrijf.
De derde sessie van het lerend netwerk, ging op 23 mei door bij gastbedrijf EASTMAN - Ottergemsesteenweg Zuid 707 in 9000 Gent.

​Energiemanagement is in volle transitie. Een boeiende uitdaging voor uw bedrijf.
Samenwerken en samen denken om praktijkgerichte informatie, kennis en ervaring uit te wisselen, maakt deze uitdaging eenvoudiger en uw bedrijf competitiever. Deze sessie kon u helpen bij het formuleren van de vereiste functionaliteiten van uw energiemanagementsoftware.

energiemanagement-1200-orig_orig


PROGRAMMA
16.30 uur Ontvangst en verwelkoming
16.45 uur Veiligheidsbriefing en korte toelichting over de activiteiten, door Stefan Van Rompay (plantmanager Eastman)
16.55 uur "Analyse van energieprofielen", door Jan Desmet (UGent)
17.20 uur Interactieve praktijkgetuigenissen:
  • "Systematisch en structureel energiemanagement op basis van on-line gegevens", door Frederic Delmotte (Eastman)
  • "Praktijkvoorbeelden en stappenplan voor energiemanagement in de industrie: Waar moet ik beginnen? Hoe breng ik mijn energetische processen in kaart? Waar moet ik meten? Wat moet ik vooral niet doen?", door Marcel Laes (Cimpro)
18.15 uur Netwerkmoment met broodjes
19.00 uur Einde

Els Kuys van Eastman:
Enkel met een on-line energiemanagementsysteem kunnen afwijkende energieverbruiken snel gedetecteerd worden en kan algemeen een goed inzicht verworven worden in het energieverbruik, wat dan weer leidt tot hetelkens weer herkennen van
energiebesparende maatregelen.

Jan Smet van Volvo Cars:
De uitdaging voor elke energiemanager: het managen van de instroom van energiedata. De betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de geregistreerde data van de diverse energieverbruiken is noodzakelijk om het energieverbruik te managen, om over een correcte energiebalans te beschikken, en om hieruit voortvloeiend de nodige energie efficiëntie maatregelen te kunnen nemen.