Energik voorjaarsevent 2017​

Op 30 november stelde de Europese Commissie het "Clean Energy for all Europeans" pakket voor, een pakket met onder meer nieuwe wetgevende maatregelen op het vlak van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en de hertekening van de electriciteitsmarkt.

De doelstelling van het pakket is ervoor te zorgen dat Europa – en de lidstaten – de 2030 doelstellingen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord van Parijs gehaald worden.

Op 1 februari stelt de Europese Commissie het tweede "State of the Energy Union Report" voor, dat aangeeft waar Europa op dit moment staat inzake energie en klimaat, en wat de politieke prioriteiten zijn voor 2017.

14 dagen na de persvoorstelling bracht ENERGIK een exclusieve voorstelling.

​Programma
  • 17.00 uur - Ontvangst met koffie
  • 17.30 uur - Lezing door de heer Peter Van Kemseke
    Expert verbonden aan het Kabinet van Europees Vice-Voorzitter Maros Sefcovic en vraagstelling
  • 18.30 uur - Afsluitende voorjaarsreceptie​